CERTIFICERINGEN

De vakkundigheid van Tulp Belettering wordt gekenmerkt door de beschikking over het VCA-certificaat. Daarnaast wordt onze maatschappelijke betrokkenheid gekarakteriseerd door onze erkenning als leerbedrijf, door kennis- en vakcentrum Savantis.

Hieronder volgt een korte uitleg over het certificaat en de benoeming tot “erkend leerbedrijf” (volgens hun eigen websites):

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

SBB
Creatieve vakmensen op het gebied van ontwerp, interieur en onderhoud. Die – na een middelbare beroepsopleiding met leren en werken in de praktijk – bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarvoor staat SBB.
Leerlingen in het middelbare beroepsonderwijs volgen een deel van hun opleiding in de praktijk. Alleen dan leren ze ook de fijne kneepjes van het vak. Maar de bedrijven waar leerlingen dat deel van hun opleiding volgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Er dient bijvoorbeeld deskundige begeleiding te zijn en alle vaardigheden moeten aan bod komen.

TULP PRODUCTEN